Magyarországi Református Egyház  » 
Tiszántúli Református Egyházkerület (Püspöki Hivatal)  » 
Szatmári Református Egyházmegye (Esperesi Hivatal) » 

Szatmári Református Egyházmegye (Esperesi Hivatal)
Egyházmegye  Cím:4751 Kocsord, Táncsics Mihály u. 50.
  Levelezési cím:-
  Központi telefon:+36-30-529-5387
  Központi fax:-
  Központi mobil:-
  Központi e-mail:szatmari.em@reformatus.hu
  Honlap:-
  OM azonosító:-
Leírás:Egyházmegyei hivatal vezetője: Katona Roland

Munkatársak:
• Tóth Zoltán egyházmegyei gondnok
• Bodnár-Enyedi Zsolt sajtóügyi előadó
• Tiba Zsolt tanácsos
• Szalay Kont Miklós esperes
e-mail:szatmari.em@reformatus.hu 
• Szabó Béla önálló lelkész
• Sohajda Béla egyházmegyei tanács tagja
• Gacsályi Gyula gyűjteményi előadó
• Némedi Gusztáv missziói előadó
• Lakatos Illés Missziói Bizottság tag
• Lucskiné Krokavecz Márta katechetikai előadó
• Kálmán Dávid sajtóügyi előadó
• Marosvölgyi Péter önálló lelkész
• Szikszai Erzsébet önálló lelkész