Magyarországi Református Egyház  » 
Tiszántúli Református Egyházkerület (Püspöki Hivatal)  » 
Debreceni Református Egyházmegye (Esperesi Hivatal) » 

Debreceni Református Egyházmegye (Esperesi Hivatal)
Egyházmegye  Cím:4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
  Levelezési cím:4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
  Központi telefon:52/535-971
  Központi fax:52/535-972
  Központi e-mail:debreceni.em@reformatus.hu
  Honlap:-
Leírás:-

Munkatársak:
• Csabina Sándor egyházmegyei főgondonok
• Bukáné Zakar Zsuzsanna bíró
• Buzás Árpád tűzrendészeti előadó
• Buzás Dénes ifjúsági előadó
• Vad Zsigmond György esperes
• Széles Csongor Ifjúsági referens
• Szászfalvi Imre építésügyi és műemléki előadó
• Ferenczi Pál főjegyző
• Szabó László tanácsos
• Sági Endre önálló lelkész
• Gál Judit kórházmissziói előadó
• Püski Lajos Zsinati Missz. Biz. Elnök
• Papp Tibor tűzrendészeti előadó
• Iszlai Endre önálló lelkész
• Iszlai-Kovács Marianna önálló lelkész
• Jenei Zoltán missziói előadó
• Oláh Attila egyházmegyei lelkészi tanácsos
• Oláh István diakóniai előadó
• Nagy Gabriella beosztott lelkész
• Karcza Sándor közalapi előadó
• Dr. Szalkay Kázmér egyházmegyei tanácsbíró
• Szász Barnabás tanácsos
• Sajtos Szilárd önálló lelkész
tel.:52-505-255 mobil:20-361-7717 e-mail:Iss001@freemail.hu