Magyarországi Református Egyház  » 
Tiszántúli Református Egyházkerület (Püspöki Hivatal)  » 
Békési Református Egyházmegye (Esperesi Hivatal) » 

Békési Református Egyházmegye (Esperesi Hivatal)
Egyházmegye  Cím:5630 Békés, Széchenyi tér 21.
  Levelezési cím:5630 Békés, Széchenyi tér 21.
  Központi telefon:06-66-411-357
  Központi fax:-
  Központi mobil:-
  Központi e-mail:bekesi.em@reformatus.hu
  Honlap:-
  OM azonosító:-
Leírás:-

Munkatársak:
• Béres István egyházmegyei gondnok
• Baráth János választási bizottsági elnök
• Béres János ökumenikai előadó
• Mohácsy Nikoletta em-i jegyző
• dr. Dobos Ágoston missziói előadó
• Futó Zoltán Józsefné 
• Péter-Szarka László bíró
• Péter-Szarka Lászlóné ének-zeneügyi előadó
• Hegedűs István főjegyző
• Hunyadyné Cserge Mária önálló lelkész
• Juhász Sándor diakóniai előadó
• Katona Gyula esperes
tel.:+3666411357 mobil:+36209299935 e-mail:esperes@bekesmegye.reformatus.hu fax:+3666411357 
• Pentaller Attila sajtóügyi előadó
• Molnár Virág em-i számvevő
• Kolár Norbertné beosztott lelkész