Magyarországi Református Egyház  » 
Tiszántúli Református Egyházkerület (Püspöki Hivatal) » 

Tiszántúli Református Egyházkerület (Püspöki Hivatal)
Egyházkerület  Cím:4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
  Levelezési cím:4001 Debrecen, Pf. 65.
  Központi telefon:+36-52-614-500
  Központi fax:-
  Központi mobil:-
  Központi e-mail:tiszantul@reformatus.hu
  Honlap:www.ttre.hu
  OM azonosító:-
Leírás:-

Munkatársak:
• Balla László közgyűlési alkotótag
• Balla László zsinati póttag
• Baráth János közgyűlés alkotótag
• Szántó József Közgyűlési alkotótag, képviselő
• Szántó József zsinati lelkészi pótképviselő
• Szászfalvi Imre zsinati lelkészi pótképviselő
• Ferenczi Pál közgyűlési tag
• Gregussné Buzás Irén Erika önálló lelkész
• Diák Péter zsinati lelkészi pótképviselő
• Tóthné Balkánszki Mária önálló lelkész
• Dr. Tőkés Zoltán Kórházmissziói előadó
• Docsa Miklós közgyűlési lelkészi képviselő
• Dr. Fábián Ildikó bírósági tag
• dr. Fazakas Sándor Teológiai Bizottság elnöke
• dr. Fazakas Sándor Zsinati tanintézeti pótképviselő
• dr. Fazakas Sándor zsinati tanintézeti képviselő
• Tóth Tibor zsinati lelkészi pótképviselő
• Püski Lajos Közgyűlési alkotótag, képviselő
• Püski Lajos tanácsos
• Püski Lajos zsinati lelkészi képviselő
• Balázs István Közgyűlési alkotótag, képviselő
• Gál Judit RMK-Kórházmissziói vezető
• Sajtos Sándor Zsinati Jogi Egyh. Alk. Bizottság tagja
• Futó Zoltán József Zsinati Missziiói Bizottság tag
• Futó Zoltán József Zsinati rendes képviselő
• Sípos Tas Töhötöm főszámvevő
• Sípos Tas Töhötöm Közgyűlési alkotótag, tanácsos
• Sípos Tas Töhötöm Zsinati Számvizsgáló Bizottság tagja
• Sípos Tas Töhötöm Zsinati rendes képviselő
• Sohajda Béla Közgyűlési alkotótag, képviselő
• Sohajda Mihály Közgyűlési alkotótag, tanácsos
• Sajtos Sándor Zsinati jegyző
• Sajtos Sándor Zsinati rendes képviselő
• Sajtos Sándor Egyházkerületi tanácsos
• Dr. Hermann-né Frenczel Erzsébet zsinati póttag
• Jenei Zoltán közgyűlési alkotótag
• Kormos Csaba Közgyűlési alkotótag, tanácsos
• Muzsnai László Közgyűlési alkotótag, középiskolai képviselő
• Muzsnai László zsinati pótképviselő
• Lakatos Illés közgyűlési tag
• Mészáros Barna Péter Zsinati pótképviselő
• Szász Barnabás sajtúügyi előadó
• Jenei Zoltán zsinati lelkészi pótképviselő
• Kántor Gábor közgyűlési alkotótag
• Pentaller Attila egyházkerületi tanácsos
• Pentaller Attila zsinati lelkészi pótképviselő
• Orosz Béla Zsinati pótképviselő
• Őz Lajos Attila Eker. Diak. Biz. Tag
• Őz Lajos Attila Eker. Gazd. Biz. Tag
• Nyíri János Közgyűlési alkotótag, képviselő
• id. Beszterczey András zsinati lelkészi rendes képviselő
• Béres János közgyűlési alkotótag
• Bodnár Péter zsinati lelkészi rendes képviselő
• Dr. Bodó Sára Anna kerületi bírósági tag
• Dr. Bodó Sára Anna önálló lelkész
• Borbély József Közgyűlési alkotótag, tanácsos
• Czapp József Média Bizottság elnöke
• Czapp József Közgyűlési alkotótag
• Csegei István Közgyűlési alkotótag, tanácsos
• Csegei István Zsinati pótképviselő
• Csegei István zsinati lelkészi rendes képviselő
• id. Beszterczey András Közgyűlési alkotótag, tanácsos
• Fodor Gusztáv önálló lelkész
• dr. Kocsis Márta Egyházkerületi Tanács tagja
• Szabó János önálló lelkész
• B. Nagy Tünde Éva önálló lelkész
• Bogáti Attila önálló lelkész
• Fazakas László Egyházkerületi küldött
• dr. Czagány Gábor László önálló lelkész
• Vad Zsigmond György Zsinati rendes képviselő
• Vass László kerületi közgyűlési képviselőelő
• Derencsényi István Egyházkerületi Közgyűlés alkotótagja
• dr. Dobos Ágoston egyházkerületi tanácstag
• Révész Judit önálló lelkész
• dr. Fazakasné Bartha Zsuzsanna önálló lelkész
• Fecske Csaba beosztott lelkész
• Dr. Fekete Károly Egyházkerületi Közgyűlés alkotótagja
• Szabadi Árpád Egyházkerületi főszámvevő
• Gilicze Andrásné közgyűlési tag
• Juhász András gazdasági bizottsági tag
• Hunyadyné Cserge Mária Diakóniai Bizottság tagja
• Katona Béla közgyűlési alkotótag
• Dr. Kis Médea beosztott lelkész
• Koós Csaba Levente közgyűlési képviselő
• Nagy Kálmán zsinati lelkészi képviselő
• Kósa László közgyűlési pótképviselő
• Mihalina László Mihály Egyházkerületi küldött
• Kozma Mihály lelkészi képviselő
• Kotormán István Mihály egyházkerületi tanácsos
• Turcsikné Révész Judit 
• Kovács Gergő önálló lelkész
• Péter-Szarka László önálló lelkész
• Dr. Adorján Gusztáv Tamás főgondnok
e-mail:adorjan@josa.hu 
• Molnár János Egyházkerületi Tanács tagja
• Kovács-Szécsi Dóra Szilvia beosztott lelkész
• Kuruczné Rezes Melinda Anikó exmisszus
• Bogyó Zsófia beosztott lelkész
• Nagy István exmisszus
• Damásdi Péter segédlelkész